คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 🔻ขอเรียนเชิญทุกท่านชมนิทรรศการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ⚡️”ทรงอย่างครู รอบรู้งาน บูรณาการสู่ Next Normal” ⚡️ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

📣 คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี🔻ขอเรียนเชิญทุกท่านชมนิทรรศการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
⚡️”ทรงอย่างครู รอบรู้งาน บูรณาการสู่ Next Normal” ⚡️ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
✏️จัดโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์
📍ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. 🏛อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
และ🖥 รับชมนิทรรศการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์  https://shorturl.asia/FJ2xu  ระหว่างวันที่ 3 – 12 มีนาคม 2566