อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

LINE_ALBUM_ครุ200266_230221_166

ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ

300774006_619379662928009_3203628182582761499_n__1_-removebg-preview (1)

ผศ.ดร.จิระ จิตสุภา

sdu_2559_08_2

รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

248731

ผศ. ดร.ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล

chaiyot

ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง

859663

อาจารย์ ดร. ทิพย์ ขำอยู่

6P3A7303

ผศ.ทิพสุดา  คิดเลิศ

benjawan

รศ.ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์

dr.panpachara

อาจารย์ ดร.พันพัชร  ปิ่นจินดา

LINE_ALBUM_ครุ200266_230221_33

ผศ.ดร.ภริมา  วินิธาสถิตย์กุล

dr.piradee

ดร. ภิรดี  วัชรสินธุ์

6P3A7194

ผศ.ดร.พรเทพ  ลี่ทองอิน

ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.วีณัฐ  สกุลหอม

อาจารย์ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์

อาจารย์ศักดิ์ชัย  ไชยรักษ์

LINE_ALBUM_ครุ200266_230221_293

อาจารย์ ดร.สมยศ  เผือดจันทึก

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์

อาจารย์ ดร.สิทธิพร  เอี่ยมเสน

LINE_ALBUM_ครุศาสตร์_230214_160

ผศ.อัษฎา  พลอยโสภณ

LINE_ALBUM_ครุศาสตร์_230214_102

อาจารย์ อลงกรณ์  เกิดเนตร

LINE_ALBUM_ครุศาสตร์_230214_77

อ.ดร.อนุชา  แข่งขัน