mainpage

Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา รุ่นที่ 4

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา รุ่นที่ 4 สมัครผ่านระบบ Online ที่ http://tcas.dusit.ac.th Click > เมนูสมัครเรียน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พฤษภาคม 2567 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะครุศาสตร์ โทรศัพท์ 022445504 หรือ บัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์ 022417191 ต่อ 4121 , 4123

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจําปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (ครั้งที่ 3)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจําปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (ครั้งที่ 3) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567ช่วงเช้า 9.00 – 12.00 น. (จํานวน 30 คน) Unable to display PDF file.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2 วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2566 Unable to display PDF file.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา สถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 Unable to display PDF file.

ข่าวกิจกรรมคณะ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม

page counter

ติดต่อคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2244-5502-4 โทรสาร 0-2244-5509 Mail : saraban-edu@dusit.ac.th
Faculty of Education, Suan Dusit University 295 Nakorn Rachasima Rd., Dusit, Bangkok 10300,Thailand.
Tel. 0-2244-5502-4    Fax. 0-2244-5509