แผนที่เดินทางสู่มหาวิทยาลัย Suan Dusit University Map (JPG)
        แผนที่เขตดุสิต Dusit Map (PDF)

        พิกัด GPS
               Decimal Degree  :  13.776109, 100.509849
               Degree Minute  :  N13°46.56654, E100°30.59094
               Degree Minute Second  :  N13°46'33.992", E100°30'35.456"
               UTM  :  663223, 1523478
 

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัทพ์ 0-2244-5502-4    โทรสาร 0-2244-5509

Faculty of Education, Suan Dusit University
295 Rachasima Rd., Dusit, Bangkok 10300, Thailand.
Tel. 0-2244-5502-4    Fax. 0-2244-5509    
E-Mail : education.dusit@hotmail.com       รถโดยสารประจำทางที่ผ่านหน้ามหาวิทยาลัยสวนดุสิต


       รถโดยสารประจำทาง
          สาย 18, 56, 28, 108

       รถโดยสารปรับอากาศ
          สาย 18, 28, 56, 542, 539

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น