Up หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยประชุมสรุปผลงานวิจัยครั้งที่ 2 Slideshow


หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยประชุมสรุปผลงานวิจัยครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มสด.  ร่วมกับสภาการศึกษา
จัดทำโครงการนำร่องการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สำหรับศตวรรษที่ 21 จากการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อสภาการศึกษา ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 โดยมีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็น ณ ห้อง 434 คณะครุศาสตร์


(ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)IMG_0003_resize
IMG_0004_resize
IMG_0007_resize
IMG_0009_resize
IMG_0011_resize
IMG_0013_resize
IMG_0014_resize
IMG_0016_resize
IMG_0018_resize
IMG_0021_resize
IMG_0022_resize
IMG_0033_resize
IMG_0035_resize

Total images: 13 | Last update: 2/15/13 9:39 AM | Made with JAlbum & Chameleon | Help