Up หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยประชุมสรุปผลงานวิจัยครั้งที่ 1 Slideshow


หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยประชุมสรุปผลงานวิจัยครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มสด.          
ร่วมกับสภาการศึกษา จัดทำโครงการนำร่องการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สำหรับศตวรรษที่ 21
จากการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อสภาการศึกษาเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 มีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็น ณ ห้อง 434 คณะครุศาสตร์


(ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)IMG_0019_resize
IMG_0020_resize
IMG_0021_resize
IMG_0022_resize
IMG_0023_resize
IMG_0024_resize
IMG_0025_resize
IMG_0026_resize
IMG_0027_resize
IMG_0028_resize
IMG_0029_resize
IMG_0030_resize
IMG_0031_resize
IMG_0032_resize
IMG_0033_resize
IMG_0034_resize

Total images: 16 | Last update: 1/14/13 11:15 AM | Made with JAlbum & Chameleon | Help