Up นิทรรศการศิลปะครูประถมศึกษา Slideshow


นิทรรศการศิลปะครูประถมศึกษา

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 ดร.ปฤณัต นัจนฤตย์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะของนักศึกษาหลักสูตรการประถมศึกษา
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ศิลปะสำหรับครูประถมศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ในฐานะคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ
เป็นประธานเปิดโครงการนิทรรศการศิลปะครูประถมศึกษา ในการนี้ รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการประถมศึกษา
และคณาจารย์คณะครุศาสตร์ร่วมเป็นเกียรติในงานและเยี่ยมชมผลงานนักศึกษาด้วย ณ อาคารเยาวภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


(ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)


1
IMG_0003_resize
IMG_0005_resize
IMG_0009_resize
IMG_0010_resize
IMG_0019_resize
IMG_0025_resize
IMG_0030_resize
IMG_0035_resize
IMG_0038_resize
IMG_0040_resize
IMG_0042_resize
IMG_0048_resize
IMG_0082_resize
IMG_0092_resize
IMG_0095_resize
IMG_0096_resize
IMG_0098_resize
IMG_0101_resize
IMG_0103_resize
IMG_0105_resize
IMG_0106_resize
IMG_0108_resize
IMG_0110_resize
IMG_0112_resize

Total images: 25 | Last update: 3/8/13 1:31 PM | Made with JAlbum & Chameleon | Help