ตราสัญลักษณ์ประจำคณะครุศาสตร์
 

คลิกเลือกแบบเพื่อขยาย   Download    แบบธรรมดา  |  แบบพื้นหลังโปร่งใส


 
ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ (เดิม)
 
คลิกที่รูปเพื่อขยาย
คลิกที่รูปเพื่อขยาย
คลิกที่รูปเพื่อขยาย