ตราสัญลักษณ์ประจำคณะครุศาสตร์
 
 


คลิกเลือกแบบเพื่อขยาย   Download    แบบธรรมดา  |  แบบพื้นหลังโปร่งใส


 
ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
 
   
 
คลิกขวาที่รูปเพื่อเลือกคำสั่งบันทึกภาพ (Save Picture as)
 
 
 
คลิกขวาที่รูปเพื่อเลือกคำสั่งบันทึกภาพ (Save Picture as)