เริ่มฝึกอบรมวันที่ 27 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2560 Update : August 13, 2018
 
   
         
     
 
     
 
       
รุ่นที่ 3