Up มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็กของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ Slideshow

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็กของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ในการดูแลเด็กและสามารถนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง โดยได้รับเกียรติจาก นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การอบรมได้บูรณาการความรู้จากคณะวิทยากรของคณะครุศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการเรือน และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมระยะเวลาในการอบรมทั้งสิ้น 10 วัน (70 ชม) ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2564 ในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom Cloud meeting

28 (2)
28 (3)
28 (4)
28 (5)
28 (6)
28 (7)
28 (8)
28 (9)
28 (10)
28 (11)
28 (12)
28 (13)
28 (14)
28 (15)
28 (16)
28 (17)
28 (18)
28 (19)
28 (20)
28 (21)
28 (22)
28 (23)
28 (24)
28 (25)
28 (26)
28 (27)
28 (28)
28 (29)
28 (1)

Total images: 29 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help