Up หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 Slideshow

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์ ประธานหลักสูตรฯ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับการเตรียมการสอนในสถานการณ์ช่วงโควิด-19 การสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้นักศึกษาฝึกสอนฯ ทุกคนได้รายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยรวมถึงภาระงานที่แหล่งฝึกประสบการณ์ฯ แต่ละโรงเรียนได้มอบหมายเป็นรายบุคคลโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพันธ์ุ เปี๊ยนเปี่ยมสิน และ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษารหัส 59 ได้แก่ อาจารย์ ดร.เอื้ออารี จันทร อาจารย์มุทิตา ทาคำแสน และอาจารย์นงคราญ สุขเวชชวรกิจ เป็นวิทยากรการสัมมนาในครั้งนี้ ผ่านระบบ Online โปรแกรม Microsoft Teams ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 9.30 - 16.00 น.

144117126_865993620860392_8045513983767407377_o
143135846_865993674193720_6633414866962172011_o
142479367_865993614193726_3575973895288909723_o
144302486_865993670860387_8338004096975229822_o
142448920_865998694193218_1460618670429571753_o

Total images: 5 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help