Up ดร.พรชุลี ลังกา อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำเสนอผลงานในการประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 Slideshow

ดร.พรชุลี ลังกา อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำเสนอผลงานในการประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” โดยนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “รายงานการศึกษาแนวทางการยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัยในสถาบันอุดมศึกษาของไทย ผ่านทาง Facebook Live ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 11.40 - 12.20 น.

0 (1)
0 (2)
0 (3)
0 (4)
0 (5)
0 (6)
0 (7)

Total images: 7 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help