Up ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ชนะภัย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ครั้งที่ 8/2564 Slideshow

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ชนะภัย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ครั้งที่ 8/2564 โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้อง Online Learning Room 10 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตภาพ/ข่าว: รัตณาพร พรหมทอง

0 (1)
0 (2)

Total images: 2 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help