Up ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ชนะภัย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ดำเนินการประชุมหลักสูตร Slideshow

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ชนะภัย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ดำเนินการประชุมหลักสูตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศารัตน์ อิสระมโนรส รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ได้มอบนโยบายแนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-14.30 น.ภาพ/ข่าว: อ.กุสุมา คำผาง/นางสาวรัตณาพร พรหมทอง

0 (1)
0 (2)
0 (3)
0 (4)

Total images: 4 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help