Up ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดการสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Slideshow

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดการสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี อาจารย์ ดร.สุมน ไวยบุญญา และ อาจารย์ ดร.พัชรพร ศุภกิจ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “เสริมพลัง สร้างวัคซีนศาสตร์และศิลป์แห่งการสอน” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพรรษ พฤกษะวัน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การวัดและประเมินผลสำหรับเด็กประถมศึกษา” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams

0 (1)
0 (2)
0 (3)
0 (4)
0 (5)
0 (6)
0 (7)
0 (8)
0 (9)
0 (10)
0 (11)
0 (12)

Total images: 12 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help