Up หลักสูตรการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเสริมความรู้ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2562 Slideshow

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.00 น. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรมเสริมความรู้ หัวข้อ "สื่อสร้างสรรค์" โดยมีวิทยากร ผศ.อาภรณ์ ชุนดี เพื่อเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในด้านการสอน การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถประยุกต์ในการจัดบอร์ด และนิทรรศการหน้าชั้นเรียน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วิชัย พาณิชย์สวย เป็นผู้กล่าวเปิดการจัดอบรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้อง 852 อาคารเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล

2
3
4
5
6
1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Total images: 72 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help