Up ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, การประถมศึกษา, คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และศิลปศึกษา Slideshow

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, การประถมศึกษา, คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และศิลปศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ในระบบออนไลน์ MS Teams โดยมี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดี เป็นประธานเปิดการประชุม และอาจารย์อลงกรณ์ เกิดเนตร หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นำเสนอหัวข้อการประชุมในครั้งนี้ เพื่อกำหนดปฏิทินในการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่าง ๑ กรกฎาคม - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมีการหารือร่วมกันถึงรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และการปฐมนิเทศออนไลน์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ทั้งในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และศูนย์การศึกษา(น.ส.จิตต์ตรี จำปีทอง ภาพ/ข่าว)

101798884_701687853957637_6214974135389456735_o
101976272_701688010624288_8595822361135215680_o
102870447_701687897290966_4220746430615254239_o
101689345_701687963957626_5825691604699382831_o
102448777_701688027290953_1122529270375792287_o
102877564_701688077290948_8405653012080469291_o
101981293_701687993957623_4728550901412291734_o
101908474_701688070624282_380626106907867424_n
101939139_701687887290967_8821338626025598637_o

Total images: 9 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help