Up หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษาคณะครุศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาครู ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 Slideshow

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษาคณะครุศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาครู ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 : กิจกรรมจิตอาสาสร้างความสัมพันธ์สู่ชุมชน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ และทักษะความเป็นครู ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา โดยได้รับความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนสุโขทัยให้เข้าไปจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 8.00 - 11.00 น. ณ โรงเรียนสุโขทัย ภาพ: ครรชิต/ชัยสิทธิ์ ข่าว : อำภาพร

0001 (112)
0001 (111)
0001 (110)
0001 (109)
0001 (108)
0001 (107)
0001 (106)
0001 (105)
0001 (104)
0001 (103)
0001 (102)
0001 (101)
0001 (100)
0001 (99)
0001 (98)
0001 (97)
0001 (96)
0001 (95)
0001 (94)
0001 (93)
0001 (92)
0001 (91)
0001 (90)
0001 (89)
0001 (88)
0001 (87)
0001 (86)
0001 (85)
0001 (84)
0001 (83)
0001 (82)
0001 (81)
0001 (80)
0001 (79)
0001 (78)
0001 (77)
0001 (76)
0001 (75)
0001 (74)
0001 (73)
0001 (72)
0001 (71)
0001 (70)
0001 (69)
0001 (68)
0001 (67)
0001 (66)
0001 (65)
0001 (64)
0001 (63)
0001 (62)
0001 (61)
0001 (60)
0001 (59)
0001 (58)
0001 (57)
0001 (56)
0001 (55)
0001 (54)
0001 (53)
0001 (52)
0001 (51)
0001 (50)
0001 (49)
0001 (48)
0001 (47)
0001 (46)
0001 (45)
0001 (44)
0001 (43)
0001 (42)
0001 (41)
0001 (40)
0001 (39)
0001 (38)
0001 (37)
0001 (36)
0001 (35)
0001 (34)
0001 (33)
0001 (32)
0001 (31)
0001 (30)
0001 (29)
0001 (28)
0001 (27)
0001 (26)
0001 (25)
0001 (24)
0001 (23)
0001 (22)
0001 (21)
0001 (20)
0001 (19)
0001 (18)
0001 (17)
0001 (16)
0001 (15)
0001 (14)
0001 (13)
0001 (12)
0001 (11)
0001 (10)
0001 (9)
0001 (8)
0001 (7)
0001 (6)
0001 (5)
0001 (4)
0001 (3)
0001 (2)
0001 (1)

Total images: 112 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help