Up หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาครู ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 Slideshow

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาครู ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 : กิจกรรมจิตอาสาสร้างความสัมพันธ์สู่ชุมชน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ และทักษะความเป็นครู ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยได้รับความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนสุโขทัยให้เข้าไปจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 8.00 - 11.00 น. ณ โรงเรียนสุโขทัยภาพ: ชัยสิทธิ์ ข่าว : อำภาพร

DSC_0002
DSC_0003
DSC_0004
DSC_0007
DSC_0009
DSC_0010
DSC_0012
DSC_0014
DSC_0015
DSC_0016
DSC_0023
DSC_0024
DSC_0025
DSC_0026
DSC_0027
DSC_0032
DSC_0037
DSC_0039
DSC_0040
DSC_0046
DSC_0048
DSC_0052
DSC_0054
DSC_0055
DSC_0057
DSC_0060
DSC_0061
DSC_0070
DSC_0072
DSC_0075
DSC_0076
DSC_0078
DSC_0082
DSC_0084
DSC_0090
DSC_0091
DSC_0092
DSC_0093
DSC_0095
DSC_0097
DSC_0098
DSC_0102
DSC_0105
DSC_0110
DSC_0114
DSC_0116
DSC_0117
DSC_0122
DSC_0126
DSC_0127
DSC_0128
DSC_0130
DSC_0131
DSC_0132
DSC_0133
DSC_0135
DSC_0141
DSC_0148
DSC_0149
DSC_0152
DSC_0154
DSC_0155
DSC_0159
DSC_0160
DSC_0163
DSC_0164
DSC_0165
DSC_0166
DSC_0167
DSC_0168
DSC_0170
DSC_0174
DSC_0175
DSC_0180
DSC_0181
DSC_0189
DSC_0191
DSC_0192
DSC_0197
DSC_0200
DSC_0201
DSC_0205
DSC_0207
DSC_0209
DSC_0213
DSC_0216
DSC_0218
DSC_0220
DSC_0221
DSC_0222
DSC_0224

Total images: 92 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help