Up ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Slideshow

ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ทั้งหลักสูตรฯในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ทวีกิจ ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ และดร.ภิรดี วัชรสินธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะครุศาสตร์ เป็นกรรมการทวนสอบฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30- 16.30 น. ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ และระบบออนไลน์ MS Teams ข่าว : อำภาพร นามเสนา ภาพ : ชัยสิทธิ์ เกษตระการ

101985655_701683463958076_541867797707993075_o
101889549_701683703958052_1189170469794128587_o
102559988_701683480624741_1722424763170100915_o
101982240_701683570624732_1267709641380132541_o
102918186_701683600624729_2903697890313312215_o
101840755_701683697291386_535699475108684494_o
101840090_701683850624704_373106003938507881_o
101910787_701683530624736_2782601495027124598_o
101836421_701683917291364_7602332654890491591_o
103606201_701683890624700_3158408115955337111_o
102263836_701683950624694_3028414602675171855_o
102909678_701683750624714_7537471623675323021_o
102917097_701683973958025_2603716130753368030_o
101832026_701683800624709_7205812234939906948_o
101974237_701683640624725_4742109561554873947_o
101700861_701684023958020_1029296643000136218_o

Total images: 16 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help