Up ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา Slideshow

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา เพื่อพิจารณาคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตรฯ และรายงานผลการดำเนินงาน โดยมี ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์ ผศ.ดร.นิฤมล สุวรรณศรี ผศ.ดร.จรูญ เฉลิมทอง และอาจารย์นงเยาว์ นุชนารถ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 434 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพ : ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ ข่าว:อำภาพร นามเสนา

120424997_782015492591539_3342809136835820027_o
120577837_782015509258204_6645535666437591718_o
120218344_782015715924850_2164139117959261082_o
120268145_782015795924842_3507582218311362570_o
120293299_782015569258198_5249400630869418473_o
120274734_782015682591520_3546771666161509957_o
120370985_782015649258190_9055419026368336851_o
120201035_782015562591532_1167353778388271534_o
120601631_782015829258172_8869747711611315187_o
120379059_782015539258201_6664183410521616839_o
120394348_782015752591513_946386674386575326_o
120314659_782015802591508_3354839591352996128_o
120426380_782015602591528_8665060750398827323_o
120428101_782015629258192_2357271374738841337_o
120507219_782015665924855_2668549172860850019_o
120222510_782015722591516_4886402734323227172_o
120339333_782015762591512_2861053464568125694_o

Total images: 17 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help