Up ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๕ Slideshow

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๕ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการปฐมนิเทศออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsft Teams โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมประชุม จำนวน ๔๗๘ คน เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น ข่าว : อ.อลงกรณ์ เกิดเนตร ภาพ : อำภาพร นามเสนา

105514367_711249989668090_3710269855227378194_o
104296781_711250216334734_378962037646740394_o
105389813_711250196334736_2416451542880706790_o
106097666_711250269668062_3995227188878667076_o
105970838_711250293001393_2735895586068778653_o
104220349_711250083001414_1128250731009542041_o
106105467_711250133001409_194350253621756020_o
105321352_711250006334755_7550028068835796465_o
106032100_711250169668072_2312752862770957526_o
95623960_711250059668083_5206172568725716857_o
106031372_711250139668075_8120579014158645984_o

Total images: 11 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help