Up ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 7 “จริยธรรมนำทาง สรรสร้างคุณธรรมนำใจครู” Slideshow

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 7 “จริยธรรมนำทาง สรรสร้างคุณธรรมนำใจครู” โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ 2 จำนวน 76 คน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรมและสามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครู พร้อมทั้งคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดภคินีนาถ วรวิหาร กรุงเทพมหานคร ภาพ:ชัยสิทธ์/ครรชิต/อำภาพรข่าว:อำภาพร

1 (151)
1 (150)
1 (149)
1 (148)
1 (147)
1 (146)
1 (145)
1 (144)
1 (143)
1 (142)
1 (141)
1 (140)
1 (139)
1 (138)
1 (137)
1 (136)
1 (135)
1 (134)
1 (133)
1 (132)
1 (131)
1 (130)
1 (129)
1 (128)
1 (127)
1 (126)
1 (125)
1 (124)
1 (123)
1 (122)
1 (121)
1 (120)
1 (119)
1 (118)
1 (117)
1 (116)
1 (115)
1 (114)
1 (113)
1 (112)
1 (111)
1 (110)
1 (109)
1 (108)
1 (107)
1 (106)
1 (105)
1 (104)
1 (103)
1 (102)
1 (101)
1 (100)
1 (99)
1 (98)
1 (97)
1 (96)
1 (95)
1 (94)
1 (93)
1 (92)
1 (91)
1 (90)
1 (89)
1 (88)
1 (87)
1 (86)
1 (85)
1 (84)
1 (83)
1 (82)
1 (81)
1 (80)
1 (79)
1 (78)
1 (77)
1 (76)
1 (75)
1 (74)
1 (73)
1 (72)
1 (71)
1 (70)
1 (69)
1 (68)
1 (67)
1 (66)
1 (65)
1 (64)
1 (63)
1 (62)
1 (61)
1 (60)
1 (59)
1 (58)
1 (57)
1 (56)
1 (55)
1 (54)
1 (53)
1 (52)
1 (51)
1 (50)
1 (49)
1 (48)
1 (47)
1 (46)
1 (45)
1 (44)
1 (43)
1 (42)
1 (41)
1 (40)
1 (39)
1 (38)
1 (37)
1 (36)
1 (35)
1 (34)
1 (33)
1 (32)
1 (31)
1 (30)
1 (29)
1 (28)
1 (27)
1 (26)
1 (25)
1 (24)
1 (23)
1 (22)
1 (21)
1 (20)
1 (19)
1 (18)
1 (17)
1 (16)
1 (15)
1 (14)
1 (13)
1 (12)
1 (11)
1 (10)
1 (9)
1 (8)
1 (7)
1 (6)
1 (5)
1 (4)
1 (3)
1 (2)
1 (1)

Total images: 151 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help