Up คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน โครงการหนุนเสริม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามประเมินการพัฒนาครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร Slideshow

ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (หัวหน้าโครงการฯ) และอาจารย์อัครวัฒน์ วงศ์ฐิติคุณ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู (นักวิจัยในโครงการฯ) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับทุนวิจัย จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้ดำเนินโครงการ "จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน โครงการหนุนเสริม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามประเมินการพัฒนาครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร" กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ดร.จักรพรรดิ วะทา เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานในโครงการร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม เลอ เบล แอร์ ชั้น 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

119769500_775112839948471_4064709805999682651_n
118478701_775113079948447_1979272114230514662_n
119729421_775113066615115_107475172990531683_n
119747692_775113036615118_583654208863551499_n
119978065_775113119948443_8421234650406813917_n
119843942_775112959948459_6483754530313961562_n
119770703_775113009948454_4806736176308021093_n
119798623_775112886615133_5459855669330533957_n
119789629_775113143281774_8412190284878323926_n
119732038_775112966615125_4471426187646636270_n
119701216_775113003281788_5998737184577174213_n
119652680_775112879948467_7527589179883535624_n
119877772_775112913281797_6078367477119978464_n
119892358_775112919948463_1961594671727790199_n
119971168_775113139948441_1866490294531132970_n
119842272_775113073281781_6357835039156204651_n
119886553_775112843281804_7438588320691761238_n
119769500_775112839948471_4064709805999682651_n (1)
119777390_775112996615122_3618644118228000725_n
119729421_775113066615115_107475172990531683_n (1)

Total images: 20 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help