Up หลักสูตรการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัย สวนดุสิต จัดสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/2562 Slideshow

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.00 น. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรมเสริมความรู้ หัวข้อ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองครูประถม" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา เตรียมฝึกประสบการณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานให้โอวาทเปิดงาน ณ ห้อง 852 อาคารเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล

1
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
11
10
9
8
4
12
7
3
2
5
6

Total images: 22 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help