Up หลักสูตรประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเสริมความรู้ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562 Slideshow

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.00 น. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรมเสริมความรู้ หัวข้อ "ลีลาภาษาเขียน" โดยมีวิทยากร ผศ.อาภรณ์ ชุนดี เพื่อให้นักศึกษามีพัฒนาการทางด้านทักษะทางภาษาเขียน เรียนรู้พื้นฐานการสร้างอักษรประดิษฐ์ที่ถูกต้อง และสามารถประยุกต์การเขียนในการจัดบอร์ดนิทรรศการหน้าชั้นเรียน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วิชัย พาณิชย์สวย เป็นผู้กล่าวเปิดการจัดอบรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้อง 852 อาคารเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล

1
5
2
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3
21
22
23
4
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Total images: 45 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help