Up คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ Teacher skill development Growth Mindset โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มาเป็นประธานเปิดโครงการ และในโครงการดังกล่าว Slideshow

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ Teacher skill development : Growth Mindset โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มาเป็นประธานเปิดโครงการ และในโครงการดังกล่าวได้มีการจัดกิจกรรม “Inspirational teacher” และ “Student President Election 2020” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

IMG_0823
IMG_0825
IMG_0826
IMG_0827
IMG_0839
IMG_0849
IMG_0860
IMG_0861
IMG_0863
IMG_0867
IMG_0870
IMG_0871
IMG_0873
IMG_0878
IMG_0898
20201112_091946418_iOS
20201112_091952853_iOS
20201112_091955851_iOS
20201112_091957252_iOS
20201112_091959081_iOS
20201112_092005500_iOS
20201112_092007196_iOS
20201112_092013352_iOS
20201112_092231850_iOS
20201112_092233864_iOS
20201112_092236127_iOS
20201112_092237340_iOS
20201112_092238173_iOS
20201112_092250371_iOS
20201112_092253230_iOS
20201112_092255434_iOS
20201112_092316950_iOS
20201112_092330281_iOS
20201112_092401352_iOS
20201112_092406225_iOS
20201112_092407385_iOS
20201112_093133955_iOS
20201112_093156048_iOS
20201112_093158642_iOS
20201112_093224573_iOS
20201112_093240759_iOS
20201112_093246404_iOS
20201112_093435250_iOS
20201112_093539269_iOS
20201112_093544017_iOS
20201112_093546217_iOS
20201112_093557719_iOS
20201112_093614372_iOS
20201112_091644682_iOS
20201112_091647276_iOS
20201112_091649328_iOS
20201112_091651917_iOS
20201112_091654676_iOS
20201112_091655593_iOS
20201112_091658367_iOS
20201112_091738875_iOS
20201112_091743835_iOS
20201112_091747387_iOS
20201112_091831202_iOS
20201112_091832635_iOS
20201112_091835194_iOS
20201112_091837994_iOS
20201112_091840625_iOS
20201112_091842165_iOS
20201112_091843583_iOS
20201112_091844809_iOS
20201112_091847335_iOS
20201112_091849997_iOS
20201112_091857996_iOS
20201112_091900946_iOS
20201112_091903743_iOS
20201112_091904831_iOS
20201112_091906033_iOS
20201112_091909067_iOS
20201112_091913082_iOS
20201112_091915673_iOS
20201112_091917381_iOS
20201112_091919742_iOS
20201112_091922640_iOS
20201112_091925147_iOS
20201112_091926376_iOS
20201112_091929213_iOS
20201112_091930724_iOS
20201112_091935941_iOS
20201112_091943012_iOS
20201112_092415636_iOS
20201112_092420976_iOS
20201112_092426511_iOS
20201112_092428480_iOS
20201112_092432197_iOS
20201112_092436887_iOS
20201112_092439997_iOS
20201112_092447498_iOS
20201112_092500029_iOS
20201112_092507998_iOS
20201112_092520645_iOS
20201112_092522497_iOS
20201112_092528230_iOS
20201112_092534905_iOS
20201112_092543131_iOS
20201112_092547093_iOS
20201112_092554947_iOS
20201112_092556641_iOS
20201112_092600637_iOS
20201112_092604368_iOS
20201112_092610669_iOS
20201112_092615009_iOS
20201112_092622370_iOS
20201112_092632448_iOS
20201112_092636413_iOS
20201112_092640579_iOS
20201112_092656350_iOS
20201112_092659256_iOS
20201112_092704178_iOS
20201112_092710544_iOS
20201112_092714666_iOS
20201112_092719503_iOS
20201112_092730111_iOS
20201112_092733712_iOS
20201112_092739140_iOS
20201112_092744687_iOS
20201112_092747731_iOS
20201112_092755640_iOS
20201112_092758244_iOS
20201112_092802922_iOS
20201112_092809444_iOS
20201112_092812169_iOS
20201112_092816495_iOS
20201112_092820917_iOS
20201112_092825103_iOS
20201112_092826849_iOS
20201112_092831317_iOS
20201112_093616650_iOS
20201112_093646646_iOS
20201112_093921510_iOS
20201112_093943385_iOS
20201112_094154321_iOS
20201112_095913189_iOS
20201112_095946887_iOS
20201112_100001601_iOS
20201112_100015115_iOS
20201112_100023571_iOS
20201112_100026844_iOS
20201112_100050423_iOS
20201112_100053670_iOS
20201112_100149033_iOS
20201112_100205619_iOS
20201112_100213767_iOS
20201112_100236643_iOS
20201112_100245463_iOS
20201112_092834544_iOS
20201112_092839081_iOS
20201112_092843634_iOS
20201112_092848099_iOS
20201112_093013272_iOS
121163_0 (1)
121163_0 (2)
121163_0 (3)
121163_0 (4)
121163_0 (5)
121163_0 (6)
121163_0 (7)
121163_0 (8)
121163_0 (9)
121163_0 (10)
121163_0 (11)
121163_0 (12)
IMG_0570
IMG_0579
IMG_0630
IMG_0647
IMG_0653
IMG_0654
IMG_0665
IMG_0671
IMG_0675
IMG_0687
IMG_0690

Total images: 178 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help