Up คณะครุศาสตร์อบรมครูทหารบกตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู รุ่นที่ ๑/๖๒ ระหว่างวันที่ ๗-๑๔ มากราคม ๒๕๖๒ (วันที่ ๑ และ ๒ ของการอบรม) Slideshow

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ นำคณะวิทยากรอบรมครูทหารบกตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู รุ่นที่ ๑/๖๒ ระหว่างวันที่ ๗-๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ โดยช่วงบ่ายของวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสนเป็นวิทยากรหัวข้อหลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษาและวิชาชีพครู ตามด้วยช่วงเช้าของวันที่ ๘ มากราคม อาจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ (รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ) เป็นวิทยากรหัวข้อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์ (หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา) เป็นวิทยากรหัวข้อการออกแบบการสอนโดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ส่วนในช่วงบ่าย ผศ.พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์ และผศ.อัมพร ศรีประเสริฐสุข เป็นวิทยากรหัวข้อ จิตวิทยาการเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และการนำจิตวิทยาไปใช้สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ณ อาคารประภาสโยธิน ยศ.ทบ. กรุงเทพมหานคร

08jan-015
08jan-002
08jan-017
08jan-008
08jan-009
08jan-005
08jan-001
08jan-011
08jan-010
08jan-007
08jan-006
08jan-012
08jan-004
08jan-024
08jan-003
08jan-013
08jan-016
08jan-018
08jan-014
07jan-002
07jan-005
07jan-003
07jan-004
07jan-006
07jan-001
08jan-023
08jan-019
08jan-021
08jan-020
08jan-022

Total images: 30 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help