Up คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community) Slideshow

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 184 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง ผศ.ดร.ประศักดิ์ หอมสนิท และคณาจารย์คณะครุศาสตร์เป็นวิทยากร เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานครและรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับกรุงเทพมหานคร โดยฝึกอบรมวันที่ 29 - 30 เมษายน 2562 ณ Hall 4 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร (ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์)

IMG_0035
IMG_0056
IMG_0063
IMG_0068
IMG_0076
IMG_0088
IMG_0126
IMG_0153
IMG_0160
IMG_0168
IMG_0174
IMG_0175
S__189038595

Total images: 13 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help