Up คณะครุศาสตร์ มสด. จัดประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ “พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ของนักเรียนกรุงเทพมหานคร” เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Slideshow

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ของนักเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารสำนักการศึกษา และผู้บริหารสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร และได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงาน โดยมีนางสาววิไลลักษณ์ คัมภิรานนท์ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา นางสาววิไลลักษณ์ คัมภิรานนท์ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมฟังผลการดำเนินงาน ซึ่งผลปรากฎว่า คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีจำนวนทั้งหมด 747 คน จาก 6 เขต 27 โรงเรียน ได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่คณะครุศาสตร์ (มสด.) ได้จัดอบรมให้ คิดเป็นร้อยละ 95.45% ซึ่งผลการดำเนินงานอยู่ในระดับน่าพอใจมาก ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562

IMG_4498_resize
IMG_4507_resize
IMG_4509_resize
IMG_4513_resize
IMG_4515_resize
IMG_4517_resize
IMG_4521_resize
1_resize
2_resize
3_resize
4_resize
5_resize
6_resize
7_resize
8_resize
9_resize
10_resize
11_resize
12_resize
13_resize
IMG_4526_resize
IMG_4533_resize
IMG_4554_resize
IMG_4556_resize
IMG_4571_resize
IMG_4576_resize
IMG_4579_resize
IMG_4582_resize
IMG_4588_resize
IMG_4613_resize
IMG_4622_resize
IMG_4627_resize
IMG_4649_resize
IMG_4654_resize
IMG_4657_resize
IMG_4660_resize
IMG_4663_resize
S__504717327_resize
S__504717318_resize
IMG_4666_resize
IMG_4670_resize

Total images: 41 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help