Up คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ Thailand 4.0 (Classroom Management) Slideshow

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ Thailand 4.0 (Classroom Management) ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 339 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน ดร.ดิเรก วรรณเศียร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเป็นวิทยากร เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานครและรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับกรุงเทพมหานครโดยฝึกอบรมวันที่ 24 - 25 เมษายน 2562 ณ Hall 4 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร (ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์)

2
20
3
5
4
7
6
8
19
11
13
14
15
18
17
16
9
10
1
12

Total images: 20 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help