Up คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 Slideshow

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:00 - 17:00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการประถมศึกษา และชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ อาคาร 11 ห้อง 11703 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์กรกนก สร้อยอินทร์ ศิลปิน นักแต่งเพลง และวรรณกรรมสำหรับเด็ก เป็นวิทยากรในวันนี้ ภาพ : นายสุรสีห์ วงษ์ตาฟูเขียนข่าว : นางสาวชฎาธร สุขภักดีสกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร

DSC_0003
DSC_0004
DSC_0005
DSC_0007
DSC_0011
DSC_0014
DSC_0016
DSC_0017
DSC_0018
DSC_0021
DSC_0023
DSC_0024
DSC_0025
DSC_0028
DSC_0031
DSC_0036
DSC_0039
DSC_0041
DSC_0042
DSC_0043
DSC_0044
DSC_0047
DSC_0054
DSC_0055
DSC_0064
DSC_0065
DSC_0066
DSC_0068
DSC_0071
DSC_0072
DSC_0079
DSC_0095
DSC_0099
DSC_0100
DSC_0103
DSC_0104
DSC_0106
DSC_0113
DSC_0116
DSC_0123
DSC_0126
DSC_0127

Total images: 42 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help