Up สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลับสวนดุสิต ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ขับเคลื่อนการเรียนรู้คุณหนูๆด้วยสมอง 2 ซีก เล่น บันเทิง ฉลาด Slideshow

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลับสวนดุสิต ร่วมกับ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในนามองค์กร Pacific Early Childhood Education Research Association แห่งประเทศไทย (PECERA Thailand) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ขับเคลื่อนการเรียนรู้คุณหนู ๆ ด้วยสมอง 2 ซีก: เล่น บันเทิง ฉลาด ขึ้นในวันที่ 24 และ 25 สิงหาคม 2562 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการบริการวิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้ทางศาสตร์การศึกษาปฐมวัย โดยมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การจัดการศึกษาปฐมวัยแนวโน้มและทิศทางที่ควรเป็นไป” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน (อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) การเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “เรื่องสนุกๆ กับการทำงานของสมองสองซีก” ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ เหมชะญาติ (ประธานคณะกรรมการ PECERA Thailand) และมีการอบรมเชิงปฏิบัติการใน 3 หัวข้อ คือ การออกแบบกิจกรรมศิลปะ การออกแบบกิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว และการออกแบบกิจกรรมคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ส่งเสริมสมองทั้งสองซีกของเด็กปฐมวัย(ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์)

DSC_0003
DSC_0009
DSC_0011
DSC_0013
DSC_0016
DSC_0022
DSC_0029
DSC_0032
DSC_0039
DSC_0043
DSC_0056
DSC_0061
DSC_0067
DSC_0071
DSC_0079
DSC_0083
DSC_0089
DSC_0096
DSC_0099
DSC_0114
DSC_0123
DSC_0131
DSC_0132
DSC_0134
DSC_0136
DSC_0143
DSC_0146
DSC_0148
DSC_0152
DSC_0157
DSC_0159
DSC_0161
DSC_0163
DSC_0164
DSC_0167
DSC_0174
DSC_0228
DSC_0238
DSC_0240
DSC_0250
DSC_0251
DSC_0255
DSC_0267
DSC_0270
DSC_0291
DSC_0305
DSC_0316
DSC_0326
DSC_0332
DSC_0335
DSC_0338
DSC_0352
DSC_0364
DSC_0368
DSC_0369
DSC_0372
DSC_0376
DSC_0378
DSC_0380
DSC_0382
DSC_0385
DSC_0388
DSC_0391
DSC_0398
DSC_0402
DSC_0404
DSC_0406
DSC_0407
DSC_0410
DSC_0412
DSC_0414
DSC_0416
DSC_0418
DSC_0419
DSC_0422
DSC_0424
DSC_0426
DSC_0428
DSC_0430
DSC_0432
DSC_0434
DSC_0436
DSC_0438
DSC_0439
DSC_0442
DSC_0444
DSC_0445
DSC_0448
DSC_0449
DSC_0452
DSC_0453
DSC_0455
DSC_0457
DSC_0459
DSC_0461
DSC_0464
DSC_0465
DSC_0468
DSC_0469
DSC_0472
DSC_0474
DSC_0475
DSC_0477
DSC_0480
DSC_0485
DSC_0491
DSC_0492
DSC_0497
DSC_0501
DSC_0507
pecera_190826_0134
pecera_190826_0133
pecera_190826_0131
pecera_190826_0130
pecera_190826_0129
pecera_190826_0128
pecera_190826_0127
pecera_190826_0121
pecera_190826_0118
pecera_190826_0111
pecera_190826_0106
pecera_190826_0098
pecera_190826_0097
pecera_190826_0092
pecera_190826_0082
24862_190826_0267
24862_190826_0249
24862_190826_0246
24862_190826_0240
24862_190826_0232
24862_190826_0231
24862_190826_0227
24862_190826_0226
24862_190826_0224
24862_190826_0218
24862_190826_0207
24862_190826_0187
24862_190826_0181
24862_190826_0170
24862_190826_0160
24862_190826_0157
24862_190826_0153
24862_190826_0152
24862_190826_0147
24862_190826_0141
24862_190826_0133
24862_190826_0132
24862_190826_0121
24862_190826_0118
24862_190826_0117
24862_190826_0112
24862_190826_0107
24862_190826_0102
24862_190826_0101
24862_190826_0097
24862_190826_0096
24862_190826_0079
24862_190826_0048
24862_190826_0037
24862_190826_0034
24862_190826_0033
24862_190826_0017
24862_190826_0014
24862_190826_0002
DSC_0093
pecera_190826_0105
DSC_0510

Total images: 167 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help