Up คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Active Learning) Slideshow

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Active Learning) ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 178 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน ผศ.ดร.จรูญ เฉลิมทอง และคณาจารย์คณะครุศาสตร์เป็นวิทยากร เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานครและรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับกรุงเทพมหานคร โดยฝึกอบรมวันที่ 27 - 28 เมษายน 2562 ณ Hall 4 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร (ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์)

1
16
3
4
5
13
9
15
14
11
10
12
6
7
18
19
20
21
22
23
24
17
2
8

Total images: 24 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help