Up หลักสูตรประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยวิธีการสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา Slideshow

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยวิธีการสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้รับเกียรติจาก รศ.วิชัย พาณิชย์สวย ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ กล่าวเปิด พร้อมคณาจารย์เข้าร่วม โดยมี ผศ.ภาวนา ภูมิศรีสอาด และอาจารย์แก้ว กาแก้ว เป็นวิทยากร หัวข้อ “วิทยวิธีการสอนภาษาไทย” รศ.ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์ เป็นวิทยากร หัวข้อ “Licence ครูไทย” คุณวาสนา จันทร์จ่าย เป็นวิทยากร หัวข้อ “ก้าวย่าง...อย่างมั่นใจ ว่าที่บัณฑิตใหม่ การประถมศึกษา” เพื่อให้นักศึกษามีทักษะเสริมเกี่ยวกับภาษาไทย ในชั้นเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างฝึกปฏิบัติการสอน และวิธีและขั้นตอนการทำเรื่องสำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2562 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องเรียน 11701 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)

1_resize
2_resize
3_resize
4_resize
5_resize
6_resize
7_resize
IMG_2586_resize
IMG_2587_resize
IMG_2589_resize
IMG_2590_resize
IMG_2591_resize
IMG_2592_resize
IMG_2593_resize
IMG_2598_resize
IMG_2599_resize
IMG_2600_resize
IMG_2601_resize
IMG_2602_resize
IMG_2603_resize
IMG_2604_resize
IMG_2605_resize
IMG_2606_resize
IMG_2608_resize
IMG_2609_resize
IMG_2611_resize
IMG_2616_resize
IMG_2633_resize
IMG_2634_resize
IMG_2659_resize
IMG_2662_resize
IMG_2664_resize
IMG_2670_resize
IMG_2671_resize
IMG_2675_resize
IMG_2682_resize
IMG_2684_resize
IMG_2686_resize
IMG_2688_resize
IMG_2693_resize
IMG_2694_resize
IMG_2696_resize
IMG_2698_resize
IMG_2699_resize
IMG_2704_resize
IMG_2714_resize
IMG_2726_resize
IMG_2728_resize
IMG_2730_resize
IMG_2740_resize

Total images: 50 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help