Up คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมการบันทึกกิจกรรมความเป็นครูอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา Slideshow

วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 – 11.30 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมการบันทึกกิจกรรมความเป็นครูอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริเวณลานกิจกรรม Virtual Library ชั้น 1 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ดร.เอื้ออารีย์ จันทร หัวหน้าฝ่ายระบบพัฒนาการเรียนรู้ และอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นวิทยากรในครั้งนี้ภาพ: ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการข่าว: อำภาพร นามเสนา

DSC_0219
DSC_0220
DSC_0221
DSC_0222
DSC_0223
DSC_0225
DSC_0226
DSC_0229
DSC_0233
DSC_0235
DSC_0239
DSC_0240
DSC_0241
DSC_0242
DSC_0245
DSC_0247
DSC_0259
DSC_0260
DSC_0261
DSC_0266
DSC_0268
DSC_0269
DSC_0270

Total images: 23 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help