Up คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดนิทรรศการ “การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2561 Slideshow

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดนิทรรศการ “การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 และเชิญตัวแทนผู้บริหารของสถานศึกษาในเครือข่าย ที่รับนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติการสอน มาแลกเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานการฝึกปฏิบัติการสอนของนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา และบูรณาการความรู้ทั้งหมดเผยแพร่สู่สาธารณชน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงศักยภาพทางวิชาการในระดับเริ่มต้น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์)

IMG_2920
IMG_2923
IMG_2924
IMG_2928
IMG_2930
IMG_2931
IMG_2932
IMG_2933
IMG_2940
IMG_2941
IMG_2943
IMG_2947
IMG_2948
IMG_2949
IMG_2950
IMG_2951
IMG_2956
IMG_2957
IMG_2958
IMG_2969
IMG_2972
IMG_2975
IMG_2978
IMG_2985
IMG_2986
IMG_2987
IMG_2988
IMG_2989
IMG_2990
IMG_2991
IMG_2997
IMG_2998
IMG_2999
IMG_3000
IMG_3001
IMG_3002
IMG_3003
IMG_3004
IMG_3012
IMG_3018
IMG_3023
IMG_3024
IMG_3026
IMG_3027
IMG_3028
IMG_3029
IMG_3030
IMG_3031
IMG_3034
IMG_3035
IMG_3040
IMG_3046
IMG_3047
IMG_3049
IMG_3050
IMG_3051
IMG_3052
IMG_3053
IMG_3056
IMG_3063
IMG_3065
IMG_3072
IMG_3073
DSC_0257
IMG_3074
IMG_3076
IMG_3078
DSC_0260
IMG_3080
IMG_3081
IMG_3082
IMG_3083
IMG_3084
IMG_3085
IMG_3089
IMG_3090
IMG_3092
IMG_3093
DSC_0263
IMG_3094
DSC_0269
IMG_3095
DSC_0270
IMG_3096
IMG_3099
IMG_3100
IMG_3101
IMG_3104
IMG_3106
IMG_3107
IMG_3108
IMG_3116
IMG_3117
IMG_3125
DSC_0274
DSC_0275
DSC_0277
DSC_0278
IMG_3128
IMG_3131
DSC_0285
IMG_3135
DSC_0289
IMG_3139
DSC_0290
IMG_3145
DSC_0294
IMG_3146
IMG_3150
IMG_3151
IMG_3152
DSC_0295
DSC_0297
IMG_3158
IMG_3160
IMG_3162
IMG_3163
IMG_3166
IMG_5240
IMG_3167
IMG_5245
IMG_5249
IMG_5250
IMG_3171
IMG_5257
DSC_0302
IMG_5270
IMG_5273
IMG_3177
DSC_0308
IMG_3179
IMG_3180
IMG_3181
IMG_5295
IMG_5302
DSC_0310
IMG_5306
IMG_3186
IMG_3187
IMG_5322
IMG_5324
DSC_0317
DSC_0324
IMG_5361
DSC_0327
IMG_5370
DSC_0329
IMG_3188
IMG_3190
DSC_0339
IMG_4828
IMG_4829
IMG_4841
IMG_4858
IMG_4864
IMG_4913
IMG_4971
IMG_5031
IMG_5238

Total images: 159 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help