Up ณะครุศาสตร์ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมที่ 1 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Slideshow

คณะครุศาสตร์ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมที่ 1 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์และคณาจารย์ เข้าร่วมงานและมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมประกวด ในวันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ชั้น 3 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว : สำนักงานคณะครุศาสตร์)

IMG_0021
IMG_0028
IMG_0034
IMG_0035
IMG_0040
IMG_0101
IMG_0102
IMG_0108
IMG_0124
IMG_0125
IMG_0131
IMG_0136
IMG_0142
IMG_0145
IMG_0146
IMG_0153
IMG_0157
IMG_0171
IMG_0177
IMG_0178
IMG_0192
IMG_0201
IMG_0217
IMG_0224
IMG_0234
IMG_0238
IMG_0240
IMG_0252
IMG_0256
IMG_0336
IMG_0356
IMG_0372
IMG_0443
IMG_0445
IMG_0446
IMG_0454
IMG_0458
IMG_0461
IMG_0466
IMG_0468
IMG_0475
IMG_0477
IMG_0481
IMG_0495
IMG_0507
IMG_0508
IMG_0511
IMG_0513
IMG_0520
IMG_0785
IMG_0789
IMG_0820
IMG_0826
IMG_0834
IMG_0838
IMG_0840
IMG_0847
IMG_0864
IMG_0868
IMG_0873
IMG_0876
IMG_0880
IMG_0883
IMG_0895
IMG_0907
IMG_0919
IMG_0926
IMG_0940
IMG_0961
IMG_0964
IMG_0973
IMG_0999
IMG_1002
IMG_1007
IMG_1018
IMG_1036
IMG_1043
IMG_1053
IMG_1066
IMG_1070
IMG_1071
IMG_1078
IMG_1085

Total images: 83 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help