Up หลักสูตรประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อบรมการเสริมศักยภาพและสมรรถนะวิชาชีพครู Slideshow

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมอบรมการเสริมศักยภาพและสมรรถนะวิชาชีพครู ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้รับเกียรติจาก ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิด พร้อมคณาจารย์เข้าร่วม โดยมี ผศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เป็นวิทยากร หัวข้อ “FACULTY OF SCIENCE KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI” เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาวิชาชีพครูประถมศึกษา และสนองตอบความต้องการของสังคม และประเทศชาติ พัฒนากระบวนการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้สามารถเป็นครูที่ดีมีคุณภาพในสังคม เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 852 อาคารเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)

10762 #1_190710_0056
10762 #1_190710_0047
10762 #1_190710_0044
10762 #1_190710_0036
10762 #1_190710_0035
10762 #1_190710_0034
10762 #1_190710_0033
10762 #1_190710_0029
10762 #1_190710_0028
10762 #1_190710_0026
10762 #1_190710_0025
10762 #1_190710_0024
10762 #1_190710_0022
10762 #1_190710_0020
10762 #1_190710_0019
10762 #1_190710_0012
10762 #1_190710_0008
10762 #1_190710_0005
10762 #1_190710_0011
10762 #1_190710_0001

Total images: 20 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help