Up คณะครุศาสตร์จัดประชุมบุคลากรประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Slideshow

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ คณะครุศาสตร์ เพื่อแจ้งนโยบายการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เน้นการบริการ นวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการเรียนการสอน มีวิชาที่หลากหลายและเป็นที่ต้องการของนักศึกษา ร่วมกันพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งแจ้งรายละเอียดโครงการและกิจกรรมการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา โดย อาจารย์ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์ โครงการและกิจกรรมการพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ โดย ผศ.ดร.เกยูร วงศ์ก้อม แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การขอบุคคลกรไปช่วยยังหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และกำหนดการวันปีใหม่ของคณะฯ ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มสด. ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562(นายครรชิต อนุกูล/ภาพ/ข่าว)

IMG_2205_resize
IMG_2208_resize
IMG_2209_resize
IMG_2210_resize
IMG_2212_resize
IMG_2213_resize
IMG_2216_resize
IMG_2217_resize
IMG_2218_resize
IMG_2233_resize
IMG_2234_resize
IMG_2235_resize
IMG_2236_resize
IMG_2240_resize
IMG_2242_resize
IMG_2244_resize
IMG_2246_resize
IMG_2249_resize
IMG_2250_resize
IMG_2252_resize
IMG_2255_resize
IMG_2256_resize
IMG_2258_resize
IMG_2259_resize
IMG_2260_resize
IMG_2261_resize
IMG_2263_resize
IMG_2265_resize
IMG_2268_resize
IMG_2269_resize
IMG_2270_resize
IMG_2277_resize
IMG_2279_resize
IMG_2281_resize
IMG_2282_resize
IMG_2284_resize
IMG_2290_resize
IMG_2291_resize
IMG_2299_resize
IMG_2301_resize
IMG_2302_resize
IMG_2304_resize
IMG_2307_resize
IMG_2309_resize
IMG_2312_resize
IMG_2313_resize
IMG_2316_resize
IMG_2317_resize
IMG_2206_resize
ข่าว

Total images: 50 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help