Up คณะครุศาสร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้” ให้แก่โรงเรียน เครือข่ายฯ จำนวน 7 โรงเรียน Slideshow

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้” เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปี งบประมาณ 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา และ รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา ผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ในการนำ PLC มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการใช้เทคนิค Lesson Study เป็นวิทยากรผู้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ ผู้บริหารและครูจำนวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก โรงเรียนวัดโสมนัส โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม และโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ นอกจากนี้ มีโรงเรียนจากจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม และโรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า รวมถึงคณาจารย์คณะครุศาสตร์ที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย(ภาพ/ข่าว:คณะครุศาสตร์)

DSC_0006
DSC_0009
DSC_0010
DSC_0018
DSC_0020
DSC_0026
DSC_0028
DSC_0030
DSC_0032
DSC_0034
DSC_0037
DSC_0038
DSC_0039
DSC_0041
DSC_0044
DSC_0046
DSC_0050
DSC_0052
DSC_0061
DSC_0067
DSC_0068
DSC_0071
DSC_0075
DSC_0078
DSC_0083
DSC_0099
DSC_0100
DSC_0102
DSC_0104
DSC_0165
DSC_0178
DSC_0180
DSC_0184
DSC_0185
DSC_0190
DSC_0191
DSC_0192
DSC_0193
DSC_0196
DSC_0198
DSC_0401
DSC_0408
DSC_0417
DSC_0426
DSC_0430
DSC_0433
DSC_0435
DSC_0437
DSC_0439
DSC_0441
DSC_0450
32190950_10215609953220479_4790533413025087488_n
32258043_10215610184266255_7586783686540918784_n
32130662_10215610184146252_5255222911374983168_n
32116702_10215610184506261_5379803806504583168_n
32191235_10215610184386258_2178546779924987904_n
32207638_10215610184586263_5361611050888200192_n
32212805_10215610184746267_3390439254952771584_n
32191055_10215610184706266_7772250145432797184_n
32104550_10215610184866270_4310626450408472576_n
32202820_10215617338245100_8432031072845299712_n

Total images: 61 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help