Up หลักสูตรประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพครูระดับประถมศึกษา Slideshow

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพครูระดับประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กิจกรรมที่ 1 หัวข้อ “การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้รับเกียรติจาก รศ.วิชัย พาณิย์สวน ที่ปรึกษาคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิด พร้อมคณาจารย์เข้าร่วม โดยมี อาจารย์สุธีรา บุนนาค เป็นวิทยากร หัวข้อ “เทคนิคการจัดการชั้นเรียน” เพื่อให้นักศึกษาได้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และเทคนิคในการสอนในแต่ละชั้นเรียนที่แตกต่างกัน เมื่อวันอังคารที่ 5 มิ.ย. 2561 ณ อาคารเครื่องปั้นดินเผา ห้อง 852 คณะครุศาสตร์(ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)

180605_0005_resize
180605_0006_resize
180605_0008_resize
180605_0010_resize
180605_0012_resize
180605_0013_resize
180605_0015_resize
180605_0016_resize
180605_0017_resize
180605_0018_resize
180605_0020_resize
180605_0022_resize
180605_0025_resize
180605_0026_resize
180605_0027_resize
180605_0028_resize
180605_0030_resize
180605_0031_resize
180605_0032_resize
180605_0034_resize
180605_0036_resize
180605_0038_resize
180605_0039_resize
180605_0040_resize
180605_0041_resize
180605_0042_resize
180605_0043_resize
180605_0045_resize
180605_0046_resize
180605_0047_resize
180605_0048_resize
180605_0049_resize
180605_0050_resize
180605_0051_resize
180605_0052_resize
180605_0053_resize
180605_0054_resize
180605_0055_resize
180605_0056_resize
180605_0057_resize

Total images: 40 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help