Up หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรรอบ 9 เดือน ปีการศึกษา 2560 Slideshow

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดี และคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.วิชา ฉิมพลี ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์ และ ผศ.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี คณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของหลักสูตร (รอบ 6 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบีที่ 31 พ.ค. 2561(ข่าว/ภาพ/นายครรชิต อนุกูล)

180605_0016
180605_0014
180605_0013
180605_0012
180605_0011
180605_0010
180605_0009
180605_0008
180605_0007
180605_0004
180605_0003
180605_0002
180605_0001

Total images: 13 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help