Up คณะครุศาสตร์ จัดโครงการการพัฒนางานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยยุคไทยแลน 4.0 Slideshow

คณะครุศาสตร์จัดโครงการการนำองค์ความรู้สู่การพัฒนางานวิจัยในสาขาการศึกษาปฐมวัย ในกิจกรรมที่ 3 “การพัฒนางานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยยุคไทยแลน 4.0” และกิจกรรมที่ 4 “การส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยไทยแลนด์ 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การพัฒนางานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยในยุคไทยแลนด์ 4.0” เพื่อบูรณาการอบรมจากกิจกรรมที่ 3 และ 4 ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะ การคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งเป็น KM ด้านงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ โดยมีคณาจารย์คณะครุศาสตร์เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ มสด. เมื่อระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2561 นายครรชิต อนุกูล (ภาพ/ข่าว)

ครั้งที่ 2_180427_0063
ครั้งที่ 2_180427_0068
ครั้งที่ 2_180427_0071
ครั้งที่ 2_180427_0075
ครั้งที่ 2_180427_0077
ครั้งที่ 2_180427_0078
ครั้งที่ 2_180427_0082
ครั้งที่ 2_180427_0081
ครั้งที่ 2_180427_0087
ครั้งที่ 2_180427_0089
ครั้งที่ 2_180427_0091
ครั้งที่ 2_180427_0092
ครั้งที่ 2_180427_0100
ครั้งที่ 2_180427_0101
ครั้งที่ 2_180427_0099
ครั้งที่ 2_180427_0094
ครั้งที่ 2_180427_0074
ครั้งที่ 2_180427_0083
ครั้งที่ 2_180427_0066
ครั้งที่ 2_180427_0061
ครั้งที่ 2_180427_0059
ครั้งที่ 2_180427_0057
ครั้งที่ 2_180427_0055
ครั้งที่ 2_180427_0052
ครั้งที่ 2_180427_0049
ครั้งที่ 2_180427_0042
ครั้งที่ 2_180427_0031
ครั้งที่ 2_180427_0027
ครั้งที่ 2_180427_0024
ครั้งที่ 2_180427_0021
ครั้งที่ 2_180427_0016
ครั้งที่ 2_180427_0014
ครั้งที่ 2_180427_0012
ครั้งที่ 2_180427_0010
ครั้งที่ 2_180427_0009
ครั้งที่ 2_180427_0002
ครั้งที่ 2_180427_0006
ครั้งที่ 2_180427_0007
ครั้งที่ 2_180427_0018
ครั้งที่ 2_180427_0038
ครั้งที่ 2_180427_0040
ครั้งที่ 2_180427_0058

Total images: 42 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help