Up คณะครุศาสตร์จัดโครงการ “กิจกรรมภาวะผู้นำ บุคลิกภาพ และการสื่อสารสำหรับครู” Slideshow

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิด โครงการส่งเสริมและพัฒนา การประกันคุณภาพสำหรับครูในยุคศตวรรษที่ 21 “กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมภาวะผู้นำ บุคลิกภาพ และ การสื่อสารสำหรับครู” แก่นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาประถมศึกษา และการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์ และคณะ วิทยากรบรรยายหัวข้อ “สัมพันธภาพที่ดีสำหรับผู้นำ ภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี บุคลิกภาพสำหรับผู้นำ การทำงานเป็นทีม และสะท้อนคิดชีวิตผู้นำ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ พัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง มีความรู้และทักษะ สามารถพูดต่อที่สาธารณะ ตลอดจนการวางตัวที่ถูกต้องเหมาะสมใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 11702 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ภาพ/ข่าว:นายครรชิต อนุกุล)

24_march_2018
29541786_1616884171699383_7424962462910149203_n
29541040_1616884028366064_4310153198542567847_n
29511611_1616885008365966_4780177429455804427_n
29511123_1616884198366047_6769485908308088044_n
29511254_1616885011699299_1150099107671251624_n
29542426_1616885481699252_7200603786259745174_n
29594475_1616887808365686_4897282964020794933_n
29511470_1616889695032164_5083686031285838468_n
29541067_1616891395031994_8544266378667989324_n
29511031_1616892561698544_3391568636123613541_n
29570416_1616893161698484_2241008403728901726_n
29570794_1616897481698052_4800043316097244849_n
29511435_1616901428364324_8778555255412646342_n
29497539_1616900981697702_8707782148138827241_n
29512342_1616901011697699_428299717895103396_n
29511008_1616901628364304_6146681014585920805_n
29542576_1616904715030662_8336651283185080561_n
29541714_1616911721696628_1046411880785856412_n
29594664_1616911585029975_2869192076027185719_n
29540947_1616908591696941_6325973977119045286_n
29573305_1616909395030194_171249112186960967_n
29498083_1616883141699486_1500332220645504195_n
29572550_1616883165032817_1051925175854840618_n
29597687_1616884571699343_5003886625806041434_n
29570549_1614109062030640_1985025511650862873_n
29513198_1614109518697261_711547696235392205_n
29512319_1614110298697183_3325142216259334627_n
29497791_1614110315363848_8619116659593431068_n
29497751_1614110365363843_6460692205601747069_n

Total images: 29 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help