Up คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการวิจัยเรื่อง “สมรรถนะบัณฑิต ที่คาดหวังตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Slideshow

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการวิจัยเรื่อง “สมรรถนะบัณฑิต ที่คาดหวังตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” โดยกำหนดจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินและพัฒนาหลักสูตร ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมลิขิต 1 ชั้น 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสนทนาในครั้งนี้ด้วย(ภาพ/ข่าว:อำภาพร นามเสนา)

DSCF4711
DSCF4712
DSCF4713
DSCF4714
DSCF4715
DSCF4716
DSCF4717
DSCF4718
DSCF4719
DSCF4720
DSCF4722
DSCF4723
DSCF4724
DSCF4725
DSCF4727
DSCF4728
DSCF4730
DSCF4731
DSCF4732
DSCF4733
DSCF4734
DSCF4735
DSCF4736
DSCF4737
DSCF4738
DSCF4739
DSCF4740
DSCF4741
DSCF4742
DSCF4744
DSCF4745
DSCF4747
DSCF4748
DSCF4750
DSCF4751
DSCF4752
DSCF4753
DSCF4754
DSCF4755
DSCF4756
DSCF4757
DSCF4758
DSCF4759
DSCF4760
DSCF4761
DSCF4762
DSCF4763
DSCF4765
DSCF4767
DSCF4768
DSCF4770
DSCF4771
DSCF4773
DSCF4778
DSCF4779
DSCF4781
DSCF4786
DSCF4790
DSCF4791
DSCF4793
DSCF4795
DSCF4796
DSCF4797
DSCF4799
DSCF4800
DSCF4801
DSCF4804
DSCF4805
DSCF4810
DSCF4811
DSCF4812
DSCF4813
DSCF4814
DSCF4815
DSCF4816
DSCF4817
DSCF4818
DSCF4819
DSCF4820
DSCF4821
DSCF4824
DSCF4825
DSCF4826
DSCF4827
DSCF4828
DSCF4830
DSCF4832
DSCF4834
DSCF4835
DSCF4837

Total images: 90 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help