Up หลักสูตรประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครั้งที่ 2 Slideshow

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครั้งที่ 2 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้รับเกียรติจาก ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ กล่าวเปิด พร้อมคณาจารย์เข้าร่วม โดยมี อาจารย์เหมวรรณ ขันมณี อาจารย์ประจำ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เป็นวิทยากร กิจกรรมที่ 2 อบรม เสริมความรู้ หัวข้อ “วิทยวิธีการสอนภาษาอังกฤษ” เพื่อให้นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ในชั้นเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนด้านภาษาอังกฤษ เมื่อวันพุธที่ 19 ธ.ค. 2561 ณ อาคารเครื่องปั้นดินเผา ห้อง 852 คณะครุศาสตร์ (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)

1_resize
2_resize
3_resize
4_resize
5_resize
6_resize
7_resize
8_resize
9_resize
10_resize
11_resize
12_resize
IMG_2138_resize
IMG_2143_resize
IMG_2144_resize
IMG_2146_resize
IMG_2147_resize
IMG_2148_resize
IMG_2150_resize
IMG_2151_resize
IMG_2156_resize
IMG_2157_resize
IMG_2159_resize
IMG_2160_resize
IMG_2161_resize
IMG_2164_resize
IMG_2198_resize

Total images: 27 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help