Up หลักสูตรการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครั้งที่ 3 Slideshow

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครั้งที่ 3 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิด พร้อมคณาจารย์เข้าร่วม โดยมี รศ.ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย์ เป็นวิทยากร หัวข้อ “ครูยุคศวรรษที่ 21 ที่สังคมต้องการ” เพื่อให้นักศึกษาได้สังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ของครูในยุค 4.0 ได้พัฒนาตนเองและปฏิบัติการสอนด้านการศึกษาพิเศษ กิจกรรมที่ 2 เสริมให้ความรู้เอกสารงานทะเบียน และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ “กว่าจะเป็นครูประถมศึกษา” โดย นักศึกษารุ่นพี่ รหัส 55 เมื่อวันพุธที่ 17 ม.ค. 2561 ณ อาคารเครื่องปั้นดินเผา ห้อง 852 คณะครุศาสตร์(ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)

ปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3_180118_0002_resize
ปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3_180118_0005_resize
ปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3_180118_0012_resize
ปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3_180118_0013_resize
ปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3_180118_0016_resize
ปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3_180118_0018_resize
ปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3_180118_0021_resize
ปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3_180118_0022_resize
ปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3_180118_0025_resize
ปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3_180118_0028_resize
ปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3_180118_0029_resize
ปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3_180118_0030_resize
ปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3_180118_0031_resize
ปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3_180118_0034_resize
ปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3_180118_0038_resize
ปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3_180118_0039_resize
ปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3_180118_0043_resize
ปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3_180118_0044_resize
ปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3_180118_0045_resize
ปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3_180118_0049_resize
ปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3_180118_0054_resize
ปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3_180118_0060_resize
ปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3_180118_0063_resize
ปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3_180118_0064_resize
ปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3_180118_0066_resize
ปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3_180118_0075_resize
ปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3_180118_0082_resize
ปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3_180118_0083_resize
ปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3_180118_0088_resize
ปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3_180118_0090_resize
ปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3_180118_0092_resize
ปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3_180118_0094_resize
ปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3_180118_0095_resize
ปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3_180118_0096_resize

Total images: 34 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help