Up หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา รับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร(รอบ 9 เดือน)ปีการศึกษา 2560 Slideshow

ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับ อาจารย์ประวรดา โภชนาจันทร์ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์ และ ผศ.พรใจ สารยศ คณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของหลักสูตร (รอบ 6 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 16 พ.ค. 2561 (ข่าว/ภาพ/นายครรชิต อนุกูล)

180605_0022
180605_0017
180605_0015
180605_0014
180605_0013
180605_0011
180605_0009
180605_0008
180605_0018
180605_0019
180605_0020

Total images: 11 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help