Up พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 Slideshow

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 59 คน ที่ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีและมอบวุฒิบัตร โดยมี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติ อีกทั้งนักศึกษาได้จัดแสดงมุติตาจิตแก่อาจารย์ผู้สอน ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน (ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)

DSC_0012_resize
DSC_0025_resize
DSC_0036_resize
DSC_0042_resize
DSC_0045_resize
DSC_0067_resize
DSC_0068_resize
DSC_0072_resize
DSC_0155_resize
DSC_0175_resize
DSC_0182_resize
DSC_0187_resize
DSC_0188_resize
DSC_0189_resize
DSC_0190_resize
DSC_0191_resize
DSC_0192_resize
DSC_0193_resize
DSC_0194_resize
DSC_0203_resize
DSC_0208_resize
DSC_0211_resize
DSC_0217_resize
DSC_0221_resize
DSC_0245_resize
DSC_0263_resize
DSC_0270_resize
DSC_0284_resize
DSC_0285_resize
DSC_0300_resize
DSC_0318_resize
DSC_0322_resize
DSC_0324_resize
DSC_0327_resize
DSC_0328_resize
DSC_0344_resize
DSC_0348_resize
DSC_0357_resize
DSC_0386_resize
DSC_0397_resize
DSC_0403_resize
DSC_0409_resize
DSC_0415_resize
DSC_0420_resize
DSC_0422_resize
DSC_0428_resize
DSC_0429_resize
DSC_0433_resize
DSC_0435_resize
DSC_0455_resize
DSC_0456_resize
DSC_0457_resize
DSC_0473_resize
DSC_0483_resize
DSC_0491_resize
DSC_0499_resize
DSC_0506_resize
DSC_0513_resize
DSC_0519_resize
DSC_0535_resize
DSC_0563_resize

Total images: 61 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help